Regulamin turnusów i rezerwacji "Clinica Natura"

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.
Regulamin turnusów i rezerwacji miejsc. Program dnia turnusu.

 

   

REGULAMIN WCZASÓW OCZYSZCZAJĄCO- PROZDROWOTNYCH.

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE TURNUSY ODBYWAJĄ SIĘ W RÓŻNYCH MIEJSCACH.

CENA 14- oraz 21- DNIOWEGO TURNUSU ZAWIERA:

noclegi w wybranym z oferty, pokoju, apartamencie lub studio, sprzątanie apartamentu. Wymiana pościeli oraz ręczników.

wyżywienie: trzy posiłki WYŁĄCZNIE OWOCOWO-WARZYWNE dziennie, odpowiednio skomponowane tak, aby najlepiej działały oczyszczając organizm.  Osoby posiadające nietolerancje pokarmowe na poszczególne warzywa czy owoce powinny je skonsultować zanim zdecydują się na przyjazd.

– jeden dzień postu leczniczego tygodniowo.  Przyjazd powinny przemyśleć osoby z cukrzycą insulinozależną. Dieta stosowana w ośrodku terapii naturalnych  może w początkowym okresie powodować zaburzenia poziomu glukozy we krwi, ale może też korzystnie wplywać na proces zdrowienia

– dwie 30 minutowe, indywidualne konsultacje lekarza specjalisty onkologa, naturoterapeuty. Po każdym wykładzie możliwe konsultacje ogólne lub indywidualne, przez cały czas trwania turnusu.

– ćwiczenia fizyczne z instruktorem w terenie lub na basenie (praca z ciałem) 4 godz. dziennie.

– praca z umysłem (między innymi: warsztaty psychologiczne, wykłady Kodu Istnienia, medytacje, malowanie intuicyjne, edukacja prozdrowotna i dietetyczna) – 1 godzina dziennie

– nieograniczony dostęp do wody pitnej

– trzygodzinna sesja w SPA i na krytym basenie (tylko Hotel Fuente del Sol)

Ponadto:

 • jedną (w przypadku turnusów 14 dniowych) lub dwie (w przypadku turnusów 21 dniowych) całodzienne turystyczne wycieczki autokarowe. Ośrodek zapewnia wodę i suchy prowiant
 • wszystkie środki naturalne i roślinne do detoksykacji, odrobaczenia i oczyszczania organizmu oraz do wzmocnienie odporności ujęte w Programie turnusu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Programem turnusu – znajduje się on na końcu tego dokumentu

CENA 14- oraz 21- DNIOWEGO TURNUSU NIE ZAWIERA:

– leczniczych ziół, wyciągów z ziół, konopi i innych środków wspomagających leczenie ujętych w zakładce „Zioła i Suplementy – Sprzedaż”

– dojazdu (dojazd własny)
Na indywidualną prośbę możemy pomóc w organizacji transferu z zewnętrzną firmą transportową. Koszty transferu ponosi zainteresowany. Za transfer odpowiedzialna jest firma transportowa.

DOBA HOTELOWA:

Zakwaterowanie w dniu rozpoczęcia turnusy od godz. 13:00; wykwaterowanie
z ośrodka w dniu zakończenia turnusu do godz. 11:00. Godziny te mogą sie zmieniac w zależności od obiektu w którym organizowany jest turnus. Uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie o właściwych godzinach.

 

WARUNKI REZERWACJI:

 

 1. Warunkiem skorzystania z turnusu oczyszczająco-prozdrowotnego w Ośrodku „Clinica Natura” w Maladze jest wysłanie zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy w zakładce „Turnusy oczyszczająco-prozdrowotne – rezerwacja on-line”
 2. Po pozytywnej kwalifikacji na turnus, pacjent otrzyma drogą mailową „Wstępną rezerwację miejsca na turnusie”
 3. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłacenie zadatku w kwocie 600 euro (sześćset euro) na konto podane we „Wstępnej rezerwacji miejsca na turnusie leczniczym”, nie później jednak niż 7 dni roboczych po otrzymaniu tejże „Wstępnej rezerwacji miejsca”. Po przekroczeniu terminu 7 dni roboczych „Wstępna rezerwacja” zostanie anulowana.
 4. Po wpłacie zadatku na konto rezerwujący otrzyma „Potwierdzenie wstępnej rezerwacji”
 5. Prosimy o gruntowne przemyślenie wpłaty zadatku ponieważ jest on niezwrotny w razie rezygnacji Rezerwującego z turnusu.
 6. Najpóźniej na 50 dni przed rozpoczęciem turnusu Clinica Natura wyśle do Państwa mailowo „Ostateczne potwierdzenie rezerwacji”. Daje to gwarancję odbycia się turnusu i pozwala na wykupienie biletów lotniczych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu bez podania przyczyny przed wysłaniem „Ostatecznego potwierdzenia rezerwacji”. Wpłacony zadatek zostaje wtedy zwrócony w całości na konto osoby wpłacającej.
 8. Za zgodą Rezerwującego istnieje możliwość przeniesienia zadatku na najbliższy lub wybrany przez Rezerwującego turnus.
 9. Wykupienie biletów lotniczych przed otrzymaniem „Ostatecznego potwierdzenia rezerwacji” nie upoważnia Rezerwującego do ubiegania się o zwrot kosztów tych biletów do Organizatora w wypadku odwołania turnusów.
 10. Pozotała cześć zapłaty za turnus jest płatna gotówką po przybyciu do Obiektu Naturoterapii „Clinica Natura”. Na prośbę zainteresowanego wystawiamy fakturę. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci otrzymania imiennej faktury.
 11. Prosimy o zapoznanie się z planem dnia całego turnusu.
 12. Wpłata zadatku oznacza akceptację Regulaminu Turnusów.
  .

REGULAMIN TURNUSÓW

 1. Wpłacający zadatek potwierdza, że zapoznał się z regulaminem turnusów, warunkami rezerwacji i kwalifikacji na turnus oczyszczająco-prozdrowotny.
  2. Uczestnik turnusu został poinformowany o konieczności stosowania dotychczasowego leczenia medycznego lub podjęcia leczenia medycznego, o ile nie zrobił tego do czasu przyjazdu do Clinica Natura.
  3. Każdy uczestnik turnusu oświadcza, że został poinformowany, że metody
  i środki stosowane w tutejszym ośrodku nie są oficjalnie uznanymi metodami leczniczymi i każdy uczestnik będzie stosował je na własną odpowiedzialność i nie będzie w przyszłości wnosił jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Obiektu Naturoterapii “Clinica Natura” w związku z wynikami wspomagania leczenia czy innymi konsekwencjami uczestniczenia w turnusach oczyszczająco-prozdrowotnych. Turnusy wczasowe w Obiekcie „Clinica Natura” mają na celu propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki chorób. Mogą być także pomocne w odbudowie odporności organizmu człowieka i w związku z tym mogą wspomagać leczenie wielu chorób przewlekłych.
  4. Każdy rezerwujący miejsce na turnusie powinien zasięgnąć porady lekarzy co do zniesienia trudów podróży i pobytu w Obiekcie Naturoterapii „Clinica Natura” w Andaluzji i oświadcza, że podróż i pobyt odbywa się na własną dopowiedzialność uczestnika.
  5. Każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić fakt uczulenia na jakąkolwiek substancję chemiczną, lek czy pożywienie i jednocześnie oświadcza, że stosuje dietę oraz leki ziołowe na własną odpowiedzialność.
  6. Uczestnictwo w zajęciach ruchowych oraz na basenie po rozmowie z lekarzem także odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika.
  7. Uczestnik turnusu ma obowiązek zgłosić osobie nadzorującej Obiekt Naturoterapii „Clinica Natura” na piśmie i przed przyjazdem, wszelkie przeciwskazania lekarskie do jakichkolwiek zabiegów.
  8. Każdy uczestnik wpłacający zadatek akceptuje regulamin pobytu i uczestnictwa w zabiegach.
  9. Za wszelkie uszkodzenia mienia obiektu dokonane przez uczestnika, ponosi on osobistą odpowiedzialność materialną.
  10. Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd z turnusu nie jest podstawą do żądania zwrotu części opłaty za turnus chyba, że doszło do niedotrzymania warunków opisanych w tych dokumentach, przez Ośrodek Naturoterapii „Clinica Natura” W takim wypadku prosimy o opisanie wszelkich uchybień. Zasadność zwrotu kosztów rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby ośrodka.
  11. Clinica Natura nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione na terenie obiektu.
  12. Na całym terenie Clinica Natura obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych lub innych używek. Niedostosowanie się do tego zakazu może skutkować usunięciem uczestnika z turnusu bez zwrotu opłaty.
  13. Clinica Natura nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny wypadek uczestnika na terenie ośrodka.
  14. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania karty EKUZ (dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej). Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest przez NFZ i upoważnia do bezpłatnego leczenia szpitalnego w Hiszpanii. Brak tej karty będzie skutkował obciążeniem uczestnika turnusy kosztami leczenia szpitalnego w razie konieczności jego odbycia.

Rekomendujemy wykupienie dodatkwego indywidualnego ubezpieczenia na okoliczność pobytu w ośrodku za granicą, szczególnie obywatelom państw spoza Unii Uuropejskiej.

Szczegółowy program turnusu

Turnusy 14 i 21 dniowe

Dzień 1 (poniedziałek)

13:00 zameldowanie

13:00 – 14:00 indywidualne rozmowy z lekarzem

15:00 obiad

16:00 – 19:00 indywidualne rozmowy z lekarzem

20:00 kolacja

21:00 – 22:00 indywidualne rozmowy z lekarzem

 

Dzień 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 i 13 (*dla turnusów 21 dniowych) oraz 14, 16, 17, 18.

8:30 naturalne środki zwiekszające odporność oraz gimnastyka poranna

9:00 śniadanie

10:00 praca z ciałem

13:15 zielony koktajl detoksykacyjny z surowych warzyw i owoców i odpoczynek

14:00 obiad i roślinne środki detosykacyjne i oczyszczające

15:00 praca z umysłem

17:00 roślinne środki zdrowotne i przeciwpasożytnicze, probiotyki i środki uszczelniające jelita

17:30 praca z ciałem

18:55 naturalne środki zwiekszające odporność

19:00 kolacja

21:00 praca z umysłem

 

 Dzień 5, 12 i 19 (*dla turnusów 21 dniowych) – post leczniczy (piątki)

8:30 naturalne środki zwiekszające odporność oraz gimnastyka poranna

10:00 praca z ciałem

13:15 zielony koktajl detoksykacyjny z surowych warzyw i owoców i odpoczynek

15:00 praca z umysłem

15:00 roślinne środki detosykacyjne i oczyszczające

16:00 praca z umysłem

17:00 roślinne środki zdrowotne i przeciwpasożytnicze, probiotyki i środki uszczelniające jelita

17:30 praca z ciałem

18:55 naturalne środki zwiekszające odporność

21:00 praca z umysłem

 

Dzień 8 i  15 (*dla turnusów 21 dniowych) –  (poniedziałki)

8:30 naturalne środki zwiekszające odporność oraz gimnastyka poranna

9:00 śniadanie

10:00 – 19:00 wycieczka turystyczna ze zwiedzaniem wybranch atrakcji Andaluzji. Suchy prowiant i butelka 1,5 litrowa wody mineralnej

 

Dzień 13 (*dla turnusów 14 dniowych)  (sobota)

8:30 naturalne środki zwiększające odporność oraz gimnastyka poranna

9:00 śniadanie

10:00 indywidualne, końcowe rozmowy z lekarzem

13:15 zielony koktajl detoksykacyjny z surowych warzyw i owoców

13:30 indywidualne, końcowe rozmowy z lekarzem

14:00 obiad i roślinne środki detosykacyjne i oczyszczające

15:00 indywidualn, końcowe rozmowy z lekarzem

17:00 roślinne środki zdrowotne i przeciwpasożytnicze, probiotyki i środki uszczelniające jelita

17:15 indywidualne, końcowe rozmowy z lekarzem

18:55 naturalne środki zwiekszające odporność

19:00 kolacja

20:00 indywidualne, końcowe rozmowy z lekarzem

Dzień 20 (*dla turnusów 21 dniowych) -(sobota)

8:30 naturalne środki zwiększające odporność oraz gimnastyka poranna

9:00 śniadanie

10:00 indywidualne, końcowe rozmowy z lekarzem

13:15 zielony koktail detoksykacyjny z surowych warzyw i owoców

13:30 indywidualne, końcowe rozmowy z lekarzem

14:00 obiad i roślinne środki detoksykacyjne i oczyszczające

15:00 indywidualne, końcowe rozmowy lekarzem

17:00 roślinne środki zdrowtne i przeciwpasożytnicze, probiotyki i środki uszczelniające jelita

17:15 indywidualne, końcowe rozmowy z lekarzem

18:55 naturalne srodki zwiększające odporność

19:00 kolacja

20:00 indywidualne, końcowe rozmowy z lekarzem

 

Dzień 14 (*dla turnusów 14 dniowych)

9:00 śniadanie

11:00 wymeldowanie

 

Dzień 21 (*dla turnusów 21 dniowych)

9:00 śniadanie

11:00 wymeldowanie

 

Ośrodek Naturoterapii „Clinica Natura” zastrzega sobie prawo do zmian w programie w zwiazku z porami roku, warunkami pogodowymi, typem obiektu i tym podobnymi uwarunkowaniami.

ZAPRASZAMY!

 

                                                                

Skontaktuj się z nami!

REZERWACJA i INFORMACJE: +48 601 33 61 75 | + 34 679 11 88 47

Jesteśmy dla Ciebie dostępni
poniedziałek – piątek: 9:00-20:00

REZERWACJA ON-LINE

Pozwól sobie pomóc w poprawieniu Twojego zdrowia.

Napisz do nas na kontakt@clinica-natura.com i zarezerwuj swój pobyt!